• Repairs

 1. 1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta wynoszącą 24 miesiące obowiązującą na terenie Polski. Wszystkie towary dopuszczone zostały do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

  2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup ( potwierdzenie zamówienia , wpłaty , faktura VAT).

  3. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez Dział Serwisu z siedzibą w Myślachowicach ul. Ostra Góra 1 . Pytania dotyczące awarii lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy kierować do pracowników działu telefonicznie: 514 823 843 lub mailowo na adres: kontakt@eledomo.pl

  4.Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie, jeśli posiadają wady fabryczne i/lub towar jest niezgodny z zamówieniem wyszczególnionym na dowodzie zakupu ( faktura VAT).

  Jeśli otrzymali Państwo towar niezdogny z zamówieniem,  reklamacja będzie uwzględniona tylko w przypadku nieużywanych (nie noszących śladów montażu lub użytkowania) produktów.

  Jeśli ilość lub rodzaj towaru w przesyłce nie zgadza się z zamówieniem , Konsument musi zgłosić reklamację w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedający zweryfikuje zawartość wysłanej paczki na podstawie nagrań z procesu pakowania.

  5.Procedura reklamacyjna :

  Celem zareklamowania produktu objętego gwarancją należy wysłać go na adres firmy:

  ELEDOMO.PL SERWIS

  Ostra Góra 1

  32-543 Myślachowice

  2. Prosimy o pisemne podanie objawów uszkodzenia , prosimy o wypełnienie formularza serwisowego z zakładki serwis.

  3. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedający naprawi produkt lub wymieni go na nowy . Jeżeli naprawa i wymiana produktu nie będzie możliwa Sklep zaproponuje obniżenie jego ceny (obniżona kwota powinna pozostać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jaką ma wartość towaru z wadą do wartości rzeczy bez tej wady);

  5. W przypadku wyboru przez Konsumenta określonego sposobu  postępowania w ramach procedury reklamacyjnej Sprzedawca może nie wykonać sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w przypadku kiedy wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę lub kiedy wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

  6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego produktu poleconą przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  7. W przypadku zwrotu należności za wadliwy towar, pieniądze są zwracane przelewem bankowym na podany przez Konsumenta numer konta . Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

  8. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Kupujący może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Działu Serwisu ubiegać się o zwrot produktu, który zostanie odesłany do Konsumenta na adres Konsumenta na jego koszt.

  9. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu do Konsumenta procedura reklamacyjna, jest uruchamiana po 14 dniach roboczych od momentu wysłania zamówienia.  PROCEDURA GWARANCYJNA:

 • prosimy o zapakowanie kompletu towaru ( Kable / Płyty Cd / Opakowania i inne w zależności od rodzaju sprzętu) ,
 • prosimy o wysyłkę z potwierdzeniem nadania - listem poleconym , lub paczką ekonomiczną na adres:


ELEDOMO SERWIS    
UL.OSTRA GÓRA 1
32-543 MYŚLACHOWICE    

 • prosimy załączenie kopii/oryginału dowodu zakupu (wraca on z przesyłką do Państwa)
 • prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniami w transporcie
 • prosimy wydrukowanie i wypełnienie wszystkich pozycji z poniższego formularza oraz załączenie go do wysyłki :


Serwis.jpg